Historia jako perspektywiczna dziedzina nauki

Jakie podręczniki wybrać?

Podręczniki do historii klasa 7, stanowią bazę do skutecznego przygotowania uczniów do egzaminów ośmioklasisty. Dodatkowo dostarczając ciekawych treści, dzięki którym uczniowe mogą zainspirować się nauką tego przedmiotu, także w przyszłości. W programie nauczania, dziedzina ta jest dość obszerna. W związku z tym, dobrze zaprojektowane podręczniki, mogą znacząco ułatwić naukę uczniom. Pierwszą rzeczą na jaką warto zwrócić uwagę, jest to w jaki sposób treści rozmieszczone są w książce. Wiedza powinna być podzielona na mniejsze rozdziały, a także treści te powinny być rozmieszczone w dość przejrzysty sposób. Dzięki takim prostym zabiegom, nauka może stać się o wiele prostsza. 

Dobre sposoby na naukę historii

Z powodu dużej objętości materiału, który uczeń musi przyswoić, najlepszą formą nauki, jest systematyczne powtarzanie materiału. Dzięki obrazom ludzki mózg jest w stanie zapamiętać więcej. Dlatego dobrze jest korzystać z kolorowych obrazów dotyczących materiału, którego się uczymy. Świetną alternatywę stanowią także różnorodne filmy. Ten sposób aktywuje nasz mózg z wiekszą siłą. Ponieważ zapamiętujemy fabułę, postacie i ich indywidualne cechy, takie jak dźwięk głosu czy wygląd oraz usposobienie. Nie należy zapominać o starej metodzie ale bardzo skutecznej, jaką jest czytanie fragmentu tekstu a następnie wielokrotne opowiadanie go sobie, własnymi słowami.

Perspektywy zawodowe po historii

Jedną z dróg jakie można wybrać jest bycie nauczycielem historii. Często nauczyciele tego przedmiotu posiadają ogromną wiedzę, ponieważ przedmiot ten stanowi dużą część ich zainteresowania i z przyjemnością poszerzają bezustannie, swoją wiedzę. Kolejną opcją jest praca w muzeum czy praca jako pisarz. Często też wykonują pracę związaną z turystyką. Posiadając tak dużą wiedzę, mogą w ciekawy i inspirujący sposób dzielić się nią z innymi ludźmi. Jeszcze innym pomysłem jest praca jako polityk, dzięki strategicznym umiejętnością mogą doskonalić swoje aspiracje jako przywódcy.

Historia oraz jej różnorodne oblicza

Jak polubić historię?

Podręczniki do historii dla klas 7 znajdują się w ofercie księgarni, dostarczają ciekawych inspiracji oraz rzetelnego przygotowania do egzaminu ośmioklasisty. Ten specyficzny przedmiot często spotyka się z dużym niezrozumieniem uczniów. Dzieci nie dostrzegają przydatności oraz wartości jakie wpłyną z nauki oraz doświadczania tej dziedziny. Do takiego stanu rzeczy, przyczyniają się także nauczyciele, którzy nauczają historii w staromodny sposób, nie wywołując w dzieciach dreszczyku emocji i pobudzenia ich wyobraźni. Odpowiednie umiejętności przedstawiania wydarzeń, zawartych w tym przedmiocie, można spowodować zaciekawienie a także dociekliwość uczniów.

Sposoby na dzielenie się wiedzą

W polskim programie nauczania brakuje obcowania z prawdziwymi dowodami historycznymi. Zastosowanie urozmaiceń pod postacią wyjazdów w ciekawe miejsca, zaświadczające o wydarzeniach z minionych lat, mogłyby spowodować prawdziwą fascynację a także chęć dowiedzenia się więcej na temat odwiedzanego miejsca. Dzięki takim zabiegom uczniowe dostrzegaliby wartość jaką sienie nauka historii. Ważnym zastosowaniem wiedzy historycznej jest także zapobieganie wielu różnym tragedią, które miały miejsce w przeszłości. Uczenie się na błędach jest domeną ludzkiego pojmowania świata. Przedstawienie takiej użyteczności wiedzy, mogło by zbudować pomost między nauczycielami a wynudzonymi dziećmi, odbierającymi naukę tego przedmiotu jako karę. 

Gdzie znaleźć pracę po historii?

Znany jest mit, który głosi, że po studiach historycznych ciężko jest znaleźć satysfakcjonującą pracę. Oprócz typowych kierunków zawodowych do mniej znanych należą takie możliwości jak praca w archiwach instytucji państwowych czy też prywatnych. Wykształcenie to daje także możliwość pracy w mediach, telewizji czy też prasie. Historycy cechują się swego rodzaju skrupulatnością i dokładnością, a cechy te są porządane w wielu ciekawych i dochodowych zawodach. Często też posiadaja umiejętności analizy danych, co daje perspektywę pracy w finansach oraz bankach. 

Historia 7 – podręcznik wydany przez WSiP

Autorami podręcznika “Historia 7” są: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski i Anna Plumińska-Mieloch. Podręcznik został wydany przez WSiP. Książka została podzielona na pięć działów.

Podział na działy

  • Pierwsza połowa XIX wieku
  • Druga połowa XIX wieku
  • Przełom XIX i XX wieku. I wojna światowa
  • Europa i świat po I wojnie światowej
  • Polska w dwudziestoleciu międzywojennym

Budowa poszczególnych działów

Na początku każdego działu znajduje się oś czasu, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia historyczne, o których jest mowa w danym dziale. Następnie można odnaleźć tekst główny podzielony na podrozdziały, aby uczniom łatwiej było przyswoić zawartą tam wiedzę. Tekst wzbogacony został ilustracjami przedstawiającymi wydarzenia historyczne, ważne budynki oraz zdjęcia postaci historycznych.

Bardzo ważną rolę odgrywają w podręczniku mapy. Dają wyobrażenie o wyglądzie świata czy Europy w konkretnym momencie historycznym. Pracując z mapą, uczeń uczy się odczytywać z niej istotne informacje.

W każdym dziale zamieszczono także tekst źródłowy. Wykonując polecenia do tekstu, uczeń powtarza materiał i jednocześnie kształci umiejętność wyszukiwania informacji w tekście historycznym.

Jeżeli w tekście głównym znajdują się słowa nowe i niezrozumiałe dla ucznia, są one wyjaśnione w słowniczku pod tekstem. Dodatkowe informacje, ubarwiające suche fakty i dające wyobrażenie o epoce, sygnalizowane są nagłówkiem “Warto wiedzieć”.

W każdym rozdziale w kolorowej ramce “Zapamiętaj” umieszczono informacje najważniejsze, kluczowe dla danego rozdziału. Rozdział kończą “Pytania i polecenia”. Wykonując je, uczeń ma szansę się przekonać, czy wystarczająco opanował materiał danego działu.

Powtórzenie materiału

Po każdym dziale w podręczniku zamieszczono podsumowanie “Porządkujemy wiedzę”, w którym jeszcze raz powtórzono najważniejsze treści. Uczeń znajdzie tam też zadania do wykonania, umożliwiające właściwe zrozumienie materiału. Uczniowie zainteresowani historią w zakładce “Warto przeczytać” znajdą tytuły i autorów książek, do których mogą sięgnąć.