Autorami podręcznika “Historia 7” są: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski i Anna Plumińska-Mieloch. Podręcznik został wydany przez WSiP. Książka została podzielona na pięć działów.

Podział na działy

  • Pierwsza połowa XIX wieku
  • Druga połowa XIX wieku
  • Przełom XIX i XX wieku. I wojna światowa
  • Europa i świat po I wojnie światowej
  • Polska w dwudziestoleciu międzywojennym

Budowa poszczególnych działów

Na początku każdego działu znajduje się oś czasu, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia historyczne, o których jest mowa w danym dziale. Następnie można odnaleźć tekst główny podzielony na podrozdziały, aby uczniom łatwiej było przyswoić zawartą tam wiedzę. Tekst wzbogacony został ilustracjami przedstawiającymi wydarzenia historyczne, ważne budynki oraz zdjęcia postaci historycznych.

Bardzo ważną rolę odgrywają w podręczniku mapy. Dają wyobrażenie o wyglądzie świata czy Europy w konkretnym momencie historycznym. Pracując z mapą, uczeń uczy się odczytywać z niej istotne informacje.

W każdym dziale zamieszczono także tekst źródłowy. Wykonując polecenia do tekstu, uczeń powtarza materiał i jednocześnie kształci umiejętność wyszukiwania informacji w tekście historycznym.

Jeżeli w tekście głównym znajdują się słowa nowe i niezrozumiałe dla ucznia, są one wyjaśnione w słowniczku pod tekstem. Dodatkowe informacje, ubarwiające suche fakty i dające wyobrażenie o epoce, sygnalizowane są nagłówkiem “Warto wiedzieć”.

W każdym rozdziale w kolorowej ramce “Zapamiętaj” umieszczono informacje najważniejsze, kluczowe dla danego rozdziału. Rozdział kończą “Pytania i polecenia”. Wykonując je, uczeń ma szansę się przekonać, czy wystarczająco opanował materiał danego działu.

Powtórzenie materiału

Po każdym dziale w podręczniku zamieszczono podsumowanie “Porządkujemy wiedzę”, w którym jeszcze raz powtórzono najważniejsze treści. Uczeń znajdzie tam też zadania do wykonania, umożliwiające właściwe zrozumienie materiału. Uczniowie zainteresowani historią w zakładce “Warto przeczytać” znajdą tytuły i autorów książek, do których mogą sięgnąć.